Lời chia sẻ 1
Tỉnh dậy từ tình trạng sống thực vật sau chấn thương đầu

Manimaran, 29 tuổi, Singapore

đọc them

Lời chia sẻ 2
“Những lời phàn nàn thông thường”

Tan Pao Suang, 54 tuổi, Medan

đọc them

Lời chia sẻ 3
“Một cuộc sống mới”

Indranita D, 36 tuổi

đọc them

Lời chia sẻ 4
“Bàntay Thiên Chúa”

Ninfa T. Hermanto, 51 tuổi

đọc them

Lời chia sẻ 5
“Bé gái kỳ diệu”

Chris Clarissa Wongso, 10 tuổi

đọc them

Lời chia sẻ 6
“Đôi tay chữa lành”

Indranita D, 36 tuổi

đọc them

Lời chia sẻ 7
“Sự hồi phục bất ngờ”

Mammik Sukijan, Jakarta, 83 tuổi

đọc them

Lời chia sẻ 8
“Vị bác sĩ tinh tế”

Mục sư Budy Hidajat, Jakarta

đọc them

Lời chia sẻ 9
“Một người mẹ thông minh biết kính sợ Thiên Chúa”

Winston Huang, 11 tuổi

đọc them

Lời chia sẻ 10
“Bé vượt lên nghịch cảnh để trở lại tròn trĩnh như xưa”

Atikah, 20 tháng tuổi, Brunei

đọc them

Lời chia sẻ 11
“Người con của Thiên Chúa”

Bé Kelvin của chúng tôi, 10 tuổi

đọc them

Lời chia sẻ 12
“Ngoài tầm phép lạ nhiệm mầu”

Mohammad Omar Siddiq, 6 tháng tuổi

đọc them