Phù hợp với quy định của Bộ Y tế. Lời chứng thực của bệnh nhân; Ảnh trước và sau phẫu thuật không được phép trực tuyến. Các trường hợp và ví dụ trước sẽ được thảo luận trong quá trình tham vấn.