Bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh với trái tim, trí tuệ và tâm hồn

Bác sĩ Timothy Lee là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh thâm niên tại Bệnh Viện Mount Elizabeth, Bệnh Viện Gleneagles và Bệnh Viện Mount Alvernia cũng như cố vấn hợp tác thâm niên tại Bệnh Viện John Hopkins (Singapore), là chi nhánh của Bệnh Viện John Hopkins ở Hoa Kỳ, chuyên về điều trị ung thư.

WordPress Lightbox Plugin
WordPress Lightbox Plugin